Các dịch vụ của chúng tôi

Đây là dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng hoạt động cụ thể

Sửa chữa, bảo trì thiết bị điện

Đánh giá, kiểm soát chất lượng các thiết bị điện để giảm thiểu sự cố xảy ra trong quá trình vận hành, sử dụng, HCMCETC cung cấp đến khách hàng dịch vụ bảo trì, sữa chữa các thiết bị điện với các phương pháp tiên tiến nhất.

Kiểm định thiết bị đo đếm điện năng

Với năng lực kiểm định lớn hơn 500.000 thiết bị/năm, Công ty có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu kiểm định thiết bị đo đếm điện năng của khách hàng, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về đo lường tại Việt Nam.

Thử nghiệm thiết bị điện

HCMCETC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thử nghiệm thiết bị điện với nhiều mục đích khác nhau, như: Thử nghiệm thiết bị điện định kỳ, sau khi sự cố, sau sửa chữa, cải tạo hoặc thử nghiệm khác theo yêu cầu của khách hàng.

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng mặt trời

Bên cạnh công tác vận hành thì công tác bảo trì đóng vai trò vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đến hiệu suất cũng như tuổi thọ của hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Các dự án của chúng tôi

Đây là dự án chúng tôi thực hiện, bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng hoạt động cụ thể

Các hình ảnh hoạt động

Đây là một trong các hình ảnh hoạt động của chúng tôi, bạn có thể xem thêm thông tin

Các tin tức - sự kiện mới nhất

Đây là các tin tức - sự kiện mới nhất của chúng tôi, bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng hoạt động cụ thể

Đối tác chiến lược

Các đối tác chiến lượng trong và ngoài nước